Herdenking Eerste Wereldoorlog

Terug naar erfgoedcelviersprong

DSMG – Sint-Amandsberg

DSMG is Documentatiecentrum voor streekgeschiedenis Maurits Gysseling. Het documentatiecentrum werd opgericht door Heemkundige Kring De Oost-Oudburg waarna de Heemkundige en Historische Kring Gent zich bij het centrum aansloot. De DSMG is gevestigd in het Convent Engelbertus (Groot Begijnhof 46, 9040 Sint-Amandsberg) en organiseert geregeld activiteiten die te maken hebben met de Eerste Wereldoorlog en het vliegveld van Gontrode.

Lezing: De familie Warneford van 1189 tot 1915

LezingNaar aanleiding van de tentoonstelling Luchtschip ontploft boven Gent kwam de DSMG in contact met familie Warneford. De vele informatie die toen naar boven kwam, wordt gepubliceerd in het jaarboek van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Op donderdag 19 november geeft Frederik Verstraeten een lezing rond dit onderwerp.

Een tipje van de sluier: “Als voorsmaakje en als afsluiter van het herdenkingsjaar rond het Luchtschip wil ik voor de leden van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg in avant-première de geschiedenis van deze familie, die ontegensprekelijk met Sint-Amandsberg verbonden is via Reginald Warneford, uiteen zetten.

De naam Warneford duikt voor het eerst op in 1189 in Hampshire om er in 1271 te verdwijnen. In 1325 pikten we de draad weer op in Wiltshire. We zitten op dat moment in de periode van de Engelse koning Richard Leeuwenhart. Een tijd van adel, lijfeigenen, boeren, soldaten en ridders. De Warnefords behoorden tot de adel. Niet deze die in de kringen van de koninklijke hof vertoeft, maar eerder in de deze van de ook niet onbelangrijke landadel. Ze speelden daar een rol als rentmeesters, rechters en landeigenaars”

De lezing gaat door op donderdag 19 november om 20u in Convent Begga (Groot-Begijnhof 15, Sint-Amandsberg).  Meer info: via vanderstraeten.fr@telenet.be.


Het Warneford gitaarconcert  – 6 juni 2015

3Jan Depreter, Wouter Vercruysse en Sylvie Marie brengen gitaar- en cellomuziek en gedichten ter herdenking van de crash van de zeppelin LZ37.

Voorafgaand aan het concert kan de tentoonstelling ‘Luchtschip ontploft boven Gent’ bezocht worden, onder begeleiding van Frederik Vanderstraeten.

Wanneer? zaterdag 3 juni om 19u30 stipt. De rondleiding in de tentoonstelling is om 18u30.

Waar? Kerk Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg, te bereiken via Jan Roomsstraat

Toegang: 12 EUR voorverkoop, 14 EUR aan de kassa.

Reserveren: kurtdecorte@lutheriedecorte.be

Organisatie: Lutherie De Corte Gent, i.s.m. DSMG

Meer info: http://www.luchtschipontploftboven.gent/concert


Lezing Een replicavliegtuig wordt gebouwd – 3 juni 2015

2Het VTI Ieper bouwde een replica van het vliegtuig Morane-Saulnier type L. In een lezing vertellen Geert Woussen en Pol Lietar alles over de aanpak van deze karwei, de problemen waarmee ze geconfronteerd werden, de uitdagingen en de piloten die met toestel vlogen.

Wanneer? woensdag 3 juni om 20u

Waar? Kerk Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg, te bereiken via Jan Roomsstraat

Toegang: gratis

Organisatie: DSMG, Frederik Vanderstraeten – vanderstraeten.fr@telenet.be – 0477 35 19 61 of 09 229 39 46.

Meer info: http://www.luchtschipontploftboven.gent/lezingen


Herdenkingstentoonstelling rond zeppelin LZ37 – 24 mei t.e.m. 7 juni 2015

1Het DSMG (Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling), de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, Erfgoedcel Viersprong, Poelcapelle 1917 Association en het VTI Ieper organiseren van 23 mei tot en met 7 juni 2015 een grote herdenkingstentoonstelling met twee lezingen.
De tentoonstelling is hoofdzakelijk gewijd aan het neerhalen van de Duitse zeppelin LZ37 door de Britse piloot Reginald Warneford. Het pronkstuk is de replica op ware grootte van de Morane-Saulnier L, het vliegtuig waarmee Warneford zijn huzarenstukje uitvoerde. Daarnaast zijn foto’s, documenten, vliegtuigmodellen, wapens en uniformen te zien. Een maquette op grote school van de crash-site, inclusief de zeppelin, geeft een goed beeld van de situatie.
Daarnaast bevat de tentoonstelling ook materialen uit WO I, zoals documenten, voorwerpen, oude motorfietsen, een maquette van het vliegveld Ten Bogaerde vanwaar Warneford opsteeg …

Films en audio-visuele producties maken de bezoeker ook duidelijk wat de impact van zeppelins op het oorlogsgebeuren was en hoe de Britten alles in het werk stelden om weerwerk te bieden tegen deze reusachtige luchtschepen, die ongenaakbaar bleken te zijn.

Deze tentoonstelling werd mogelijk door een samenwerking met diverse partners uit Oost- en West-Vlaanderen. Voor groepen, verenigingen en scholen zijn er rondleidingen mogelijk. Op www.luchtschipontploftboven.gent kan je een rondleiding boeken via de kalender. Je vindt er ook verdere randinformatie.

Wanneer? van 24 mei t.e.m. 7 juni 2015, openingsuren op 24, 30, 31 mei en 6, 7 juni 2015 van 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur.

Waar? Kerk Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg, te bereiken via Jan Roomsstraat

Toegang: gratis

Rondleiding: scholen, verenigingen en groepen kunnen een (geleid) bezoek aanvragen tijdens de week. Uurregeling op afspraak. Bekijk de kalender.

Organisatie: DSMG, Frederik Vanderstraeten – vanderstraeten.fr@telenet.be – 0477 35 19 61 of 09 229 39 46.